top of page

25.02.2023-събота- Отворена среща в Бургас- Обединение 29,Крумови закони, Свети Георги Победоносец.


Дневен ред:

1. Опознавателна среща със структури Бургас и Варна;

2. Детайли и участие в организацията на СБОР ВСИЧКИ НА ХОРОТО;

3. Още мерки, относно директивата на ЕС за използването на нехранителни и доказано вредни насекоми, ларви и червеи в хранителната индустрия;

4. Спомоществователство на Обединение 29 Варна за формиране и развитие на структури на Обединение 29 в Черноморския регион, вкл. Бургас, Варна, Добрич и общините към тях. Като предложение. И подкрепа за организиране на Обединение 29 Бургас;

5. Предложения и форми за единение с различни организации за обща работа в името на общи принципи и за постигане на обща цел. Успешно реализирано от Свети Георги Победоносец, Крумови закони, Истината и само истината, ЗОВ и Обединение 29;

6. Разни.