top of page

10 знака, че вече сте с пробудено съзнание

1. Знаете, че няма съществена разлика между големите политически партии.

2. Вие разбирате, че Федералният резерв, както и международните централни банкови картели, са източникът на нашите икономически проблеми.

3. Знаете, че превантивните войни никога не са оправдани.

4. Знаете, че систематично ви тровят – как става това, кой го прави и защо.

6. Знаете, че средствата за масово осведомяване изцяло се притежават и контролират от управляващия елит.

7. Знаете, че вашите съседи не са врагове въпреки идеологическите разногласия, които може би имате с тях.

8. Знаете, че

крайната цел на всички събития е централизираният контрол над планетата Земя

9. Разпознавате окултните сили, които въздействат на нашия физически свят.

10. Наясно сте, че силата да промените света е в самите вас и само вие можете да я овладеете.