top of page

ХУБАВО Е ДА СЕ ЗНАЕ - РЕФОРМИТЕ В АРМИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ СЛЕД 1990 ГОД.

Хубаво е да се знае как стоят реално нещата по колкото се може повече въпроси. Хубаво е да имаме знания не само за това, което се случва и което ни е интересно, а и за това, в което вярваме. Още по-хубаво е да имаме реална информация за това, в което сляпо вярваме, макар че сляпо можем да вярваме само в Бог, защото Той е абсолют!


Сляпата вяра в нещо човешко или земно почти винаги ни вкарва в заблуждения, тъй като истината никога не е толкова красива, колкото илюзията или надеждата, в която сме вярвали сляпо. А тя- истината винаги излиза наяве - рано или късно.


Тук ще засегна само малък фрагмент от истината за съвременна Русия. Някои сляпо вярват в нея, в лидерите и в армията и. Но, както вече писах - истината никога не толкова красива колкото вярата и надеждата.


Текстът се отнася до съсипването на руската армия. Ще се огранича само до армията, защото е особено важно предвид ситуацията в Украйна, а и описанието на цялостното унищожение след разпада на СССР би запълнило много томове книги.


Маса хора у нас не разбират и, типично по нашенски не искат да разберат какво се е случило в тази