top of page
Търсене

Уродливото Узаконяване на Фашизма... Как историята и фашизмът се повтарят!

https://www.youtube.com/watch?v=oj4loKrCG6Y&ab_channel=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page