• Dean Tenev

Съвременният човек е вкаран в една британо-варварска глобалистка матрица