top of page

"СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА - НОВАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ВОЙНА НА РУСИЯ И НЕЙНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ