top of page

Разговор с Петър Клисаров на тема :Как да постигнем обединението!

Актуализирано: 13.02

Политическа дейност:

2005 – идеолог и основател на политическа партия “Реформа”.

2014 – преобразуване на партия „Реформа“ в партия „Пряка демокрация“.

Klissarov.eu

https://www.directdemocracy.bg

https://www.facebook.com/klissarov.eu

https://www.facebook.com/dddemocracy/