• Dean Tenev

Първи изказвания в Конференцията против Ҿврото....