top of page
Търсене

При фалшифицирани избори гамени влизат в управлението и създават несигурност и обречена държавност!Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page