top of page
Търсене

Присъединете се и подпишете декларацията волеизявление до нашите служители!

Актуализирано: 4.08.2022 г.Обръщение към всяка организация, сдружение, партия, движение учреждение, институция, ведомство, фирма, корпорация, кооперация, дори спортни и всякакви клубове.

Присъединете се и подпишете декларацията волеизявление до нашите служители! Поверихме въздуха си, водата си, земята си, живота си, бъдещето си, децата си. Години! На бездушни „управници“, забравили, че са наши служители. Решиха, че сме тяхна безгласна собственост и ни продават като роби. Ведно с въздуха, водата, земята и децата. Е! Още ли си съгласен? Да, ти! Точно теб питам! Българино, членуващ и работещ някъде. Днес е време да решаваш ти! Ти и структурата, в която си. Слагаме край! Аз сложих край! Отказвам участие в разпродаването на България! Отказвам участие в унищожаването на България! Отказвам да съм марионетка, в играта на друг, да съм просто номер, ЕГН, което само плаща и изпълнява абсурдни заповеди!

Прекратявам собствения си отказ от моята лична отговорност към себе си, децата си, Народа си. Прекратявам собствения си отказ от ползването на моето лично право, дадено ми по рождение, да съм човек свободен - дишащ, ходещ, решаващ. Действащ. Прекратявам собствения си отказ от ползване на личните ми заложби и дадености за поддържането на общество в хармонично, взаимодействие и толерантност осъзнато живеещо по Законите на Твореца.

Забранявам посегателство върху моя живот, върху живота на децата ни, върху живота на Народа Български! Забранявам посегателство върху въздуха, храната, водата, земята и всички и всякакви природни дадености! Забранявам посегателство с всички и всякакви програми – социални, дигитални, образователни, учебни, културни, медицински, въздействащи пряко или косвено върху изначалната ценностната система на равнопоставеност и равноправие на територията на моята Родина, над изначалните човешки права!

Разрешавам си да живея щастливо и свободно! Ние сме наследници на Велика България! Ние сме Велика България! Ние сме Създателите на Новата Велика България!

Аз, с моята структура, приканваме теб с твоята структура за подписването на декларацията волеизявление, приета в Пловдив на 10.07.2022г. За твърда и категорична позиция. Всички смели, отговорни, мислещи от всякакви структури или отделни българи, време е да се обединим и да покажем силата на българския дух! Играта свърши! Започваме нова, нашата игра! Живее България!

Аз казах!


ДЕКЛАРАЦИЯ ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

До Президента на Република България До Председателя на Народно събрание До Председателя на Министерски съвет ДЕКЛАРАЦИЯ ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ от Граждани, Граждански организации и партии, подписали настоящото На основание чл.1– ал.2, ал.3; чл.4 – ал.1, ал.2; чл.5 – ал.1, ал.2, ал.4; чл.6 – ал.1, ал. 2, на основание пар.4 във вр.пар.3, ал.2 ПЗР и по смисъла на преамбюла на Конституцията на Република България и във връзка с: – застрашаването суверенитета на България с планираните действия, препоръки и задължавания на СЗО и ЕС за върховенство над конституция и законодателство; – превишаването на правата на СЗО, която е в позиция единствено на координиращ орган в структурата на ООН; – неадекватните препоръки, включващи маски, прекъсване на естествения оздравителен процес – естествен имунитет, слънце, чист въздух; – липсата на лабораторно изолиране на COVID-19 на територията на страната; – спускането на доказано грешни протоколи за лечение; – вменяването на масова психоза и страх в населението на България; – подаването на невярна информация към масмедии