top of page
Търсене

Призив към всички българи, които милеят за своя народ и неговата държава, по повод изборите на 2-ри


За тези, които още не са разбрали, че без да четат няма да се развият умствено, ще започна тук

с изводите, които са следствие на описаните в отчета по-долу събития и вазимодействия:

1. Не е реалистично да се очаква, щото на следващите избори да се постигне управление

на България от политически субект, който да проведе радикалната промяна –

задължителното условие за възраждане на държавата и нацията. Тоест, реализирането

на стратегическата цел на Дисидентското Движение ЗАЕДНО засега е невъзможно.

2. При тези условия трябва да се гласува с тактически вот. Негласуването ще е

еквивалентно на гласуване в полза на враговете на България и българите – слугинажът

на Америка и на Соросоидите-ЕвроАтлантици.

3. Препоръчвам на всички наши съидейници да гласуват за “Възраждане”, за да се съберат

максимален брой гласове за политически субект, който със сигурност ще премине

бариерата от 4%, и който е един от трите такива, декларирали, че:

А) ще отстояват неучастие на България във военния конфликт в Украйна, и

Б) ще се противопоставят на ликвидирането на Българския лев.

Предишните съображения (виж по-долу в Отчета) относно привлекателността на

варианта да спомогнем за вкарване в НС на повече от една партия/коалиция отстояваща

горните идеи остават валидни, но предвид активната кампания на българомразците насочена

към разцепване и раздребняване на вота (чрез регистрация на всякакви нови и нови мутанти на

псевдореформатори и псевдоспасители), заключението ни е да заложим на сигурно. Би било

рисковано, ако дадем гласове на която и да е от другите две формации поддържащи горните

две ключови позиции – “Русофили” и/или “Вън от ЕС и НАТО”. В случай на (най-вероятно)

недостигане на бариерата, голямата част от тези гласове ще преминат към противника.

Горното води до идеята да предложа на водачите на тези две формации, да преценят (на

базата на реалистична оценка на потенциалния брой гласове) дали не е по-добре да посъветват

в последния ден преди изборите своите последователи да гласуват тактически, като нас. След

изборите, в подготовка за следващите наесен, би трябвало да се подготвим за мащабно

обединение, още повече, че името на втората коалиция предполага съвпадение на целите и

задачите им с поне една трета от заложените от нас в Програмата на ДД ЗАЕДНО. Което ще

създаде реален шанс за радикални промени и измъкване на България от блатото.


Отчет за активността на ДД ЗАЕДНО през последните няколко седмици

Това е засега неформален отчет за дейност непокрита в

https://www.academia.edu/97243722/Идеята_Отечествен_Фронт_2020_през_2023_г , тъй като се

случваше по същото време (малко преди и малко след написването на тази по-скоро

теоретична статия). Ангажирани (пряко или не) наши членове и/или съмишленици: Иван

Даракчиев, Юри Атанасов, Таня Христова, Георги Илиев, Пламен Начев, Радостин Киров и др.


Имах две срещи с П. Аргирова, представителка на инициатора за създаване на пенсионерска

партия Ганчо Попов. Той ме агитира от няколко години (редовно коментира след получаването

на статии от мен на български) за това, с резонния аргумент, че от 10 пенсионера само 1 да

гласува както му укаже тяхната партия, това са поне 200,000 гласа! В рамките на РБ той е

адекватен и идеята е много разумна: причината досега да не се случи диалог е в мен, понеже

не намерих време да реагирам навреме с нужния ентусиазъм. Проблемът днес (според

Аргирова и колегите й, а и според мен) е, че той е муден, беден (от моята гледна точка, тоест с

мислене от време оно) и сега вече неадекватен (минал е 90те – и те се готвят да го отстранят).

Нямат възможност да се регистрират формално преди изборите, но тя е скл