top of page
Търсене
  • Снимка на автораDean Tenev

Призив към всички българи, които милеят за своя народ и неговата държава, по повод изборите на 2-ри


За тези, които още не са разбрали, че без да четат няма да се развият умствено, ще започна тук

с изводите, които са следствие на описаните в отчета по-долу събития и вазимодействия:

1. Не е реалистично да се очаква, щото на следващите избори да се постигне управление

на България от политически субект, който да проведе радикалната промяна –

задължителното условие за възраждане на държавата и нацията. Тоест, реализирането

на стратегическата цел на Дисидентското Движение ЗАЕДНО засега е невъзможно.

2. При тези условия трябва да се гласува с тактически вот. Негласуването ще е

еквивалентно на гласуване в полза на враговете на България и българите – слугинажът

на Америка и на Соросоидите-ЕвроАтлантици.

3. Препоръчвам на всички наши съидейници да гласуват за “Възраждане”, за да се съберат

максимален брой гласове за политически субект, който със сигурност ще премине

бариерата от 4%, и който е един от трите такива, декларирали, че:

А) ще отстояват неучастие на България във военния конфликт в Украйна, и

Б) ще се противопоставят на ликвидирането на Българския лев.

Предишните съображения (виж по-долу в Отчета) относно привлекателността на

варианта да спомогнем за вкарване в НС на повече от една партия/коалиция отстояваща

горните идеи остават валидни, но предвид активната кампания на българомразците насочена

към разцепване и раздребняване на вота (чрез регистрация на всякакви нови и нови мутанти на

псевдореформатори и псевдоспасители), заключението ни е да заложим на сигурно. Би било

рисковано, ако дадем гласове на която и да е от другите две формации поддържащи горните

две ключови позиции – “Русофили” и/или “Вън от ЕС и НАТО”. В случай на (най-вероятно)

недостигане на бариерата, голямата част от тези гласове ще преминат към противника.

Горното води до идеята да предложа на водачите на тези две формации, да преценят (на

базата на реалистична оценка на потенциалния брой гласове) дали не е по-добре да посъветват

в последния ден преди изборите своите последователи да гласуват тактически, като нас. След

изборите, в подготовка за следващите наесен, би трябвало да се подготвим за мащабно

обединение, още повече, че името на втората коалиция предполага съвпадение на целите и

задачите им с поне една трета от заложените от нас в Програмата на ДД ЗАЕДНО. Което ще

създаде реален шанс за радикални промени и измъкване на България от блатото.


Отчет за активността на ДД ЗАЕДНО през последните няколко седмици

Това е засега неформален отчет за дейност непокрита в

https://www.academia.edu/97243722/Идеята_Отечествен_Фронт_2020_през_2023_г , тъй като се

случваше по същото време (малко преди и малко след написването на тази по-скоро

теоретична статия). Ангажирани (пряко или не) наши членове и/или съмишленици: Иван

Даракчиев, Юри Атанасов, Таня Христова, Георги Илиев, Пламен Начев, Радостин Киров и др.


Имах две срещи с П. Аргирова, представителка на инициатора за създаване на пенсионерска

партия Ганчо Попов. Той ме агитира от няколко години (редовно коментира след получаването

на статии от мен на български) за това, с резонния аргумент, че от 10 пенсионера само 1 да

гласува както му укаже тяхната партия, това са поне 200,000 гласа! В рамките на РБ той е

адекватен и идеята е много разумна: причината досега да не се случи диалог е в мен, понеже

не намерих време да реагирам навреме с нужния ентусиазъм. Проблемът днес (според

Аргирова и колегите й, а и според мен) е, че той е муден, беден (от моята гледна точка, тоест с

мислене от време оно) и сега вече неадекватен (минал е 90те – и те се готвят да го отстранят).

Нямат възможност да се регистрират формално преди изборите, но тя е склонна към

договаряне (като сдружение, движение… – даже и неформално) за обединяване на основата на

честна дума, което е и нашата тактика, при съвременните обстоятелства.


***


След контакти с участници в СБОР, разочаровани също като нас от тях, уговорихме да им

представя ОФ 2020 и ДД ЗАЕДНО на тяхна среща планирана в Сарафово за 25.02.2023. Те се

наричат “Обединение 29” - https://obedinenie29.bg/?menu=Начало . Както се вижда от сайта,

нямат конкретни цели и задачи, освен създаване на обединителни структури в цялата страна

(28 области + 1 = “българите в чужбина”), които да провеждат просветителски, културни и др.

мероприятия за запазване и развиване на традициите, културните и икономически връзки и

взаимодействия, а оттам и благоденствието на българите.

Представих комбинация от слайдове от презентацията ДД ЗАЕДНО и от ОФ 2020, за да

отговоря на желанието им за максимум 40 мин. изложение и малко време за въпроси/дискусия.

Успехът бе десетократно над очакванията ми; индикатор = множеството въпроси въпреки

напредналото време. Най-важното, след края Любомир Петков, който е водещия групата, ме

попита направо дали могат да приемат тази идеология, тъй като очевидно всичките активисти

съзнаваха, че им липсва такава.

Така че, в най-скоро време те ще реорганизират сайта си, ще поставят презентацията (за

съжаление видеозаписът е много тъмен, а текстът на слайдовете не е на фокус – “операторът”

Деян Тенев предложи да направим нов, “студиен” видеозапис, което ще стане след

завръщането му от Шипка). Ще им предоставя и слайдовете на оригиналните две презентации,

ако искат да ги поместят, с обучвателна цел. През март планират да организират среща в друг

район, където може да участваме и ние, с идеята да поговорим за изборна тактика в рамките на

Обединение + ОФ/ЗАЕДНО (обещаха да попрочетат на сайтовете ни плюс поне последните

публикации относно ОФ 2020).

На срещата присъстваха всички, които можеха да си го позволят: активисти от Варна, Шумен,

Ямбол, Пловдив, Габрово, Бургас и др. области. Мирослав Събев от Варна и Илия Гаджуров от

Асеновград ми обещаха да потърсят контакт с Росен Миленов (спецназовецът от Кюстендил) и

с Патрик Смитхьойс. Любомир обеща да ме свърже с водачи на други области и още на

следващия ден установих контакт със Сирма Андонова от Благоевград.


***


Най-големите изненади ми се случиха днес, когато тръгнах да търся копие на линка към О29

(по-горе): Оказа се, че вече има и Обединение Отечествен Фронт - https://www.obedinenie.org .


Има малка вероятност това да е пилотния вариант на сайт на друго обединение, член на което

е Деян Тенев, тъй като той, като домакин на срещата в Сарафово заедно с Ради Чухлев, откри

събитието с един слайд озаглавен “Обединен Отечествен Народен Фронт” – жест към всички

организации-участници. А още при първата ни среща спомена, че той помага и на двете

сдружения/обединения за сайтовете им. След няколко дни ще знам дали е така, при което ще

му признаем, че работи светкавично; но ако не е, това означава, че по тихонечку множество

нови организации заимстват от терминологията ни, реториката ни и дори части от идеологията

и съответно Програмата ни, без да благоволят поне да ни информират. За повече ние и не

претендираме, нали за това се борим, да се възприеме целия пакет, защото инак нищо няма да

се промени из основи, а като е така, ние ще се присъединим към тях, щом искат да са “отгоре”

(като Костадин)…

Излезе и Национално обединение за излизане от ЕС и НАТО,

https://bta.bg/bg/news/bulgaria/380792-natsionalno-obedinenie-ot-partii-i-dvizheniya-za-izlizane-ot-

nato-i-evropeyskiy . Обезателно трябва да ги потърсим и уговорим за съвместни/координирани

действия. Р.Сакеларов (водач на някаква работническа социалистическа група, която

гравитираше около БСП) е на копи-листата ми още от 2013, два-три пъти питаше дали имам

даден текст и на български...

Мой съученик, Пирин Несторов, е в ръководството на партията на идейните комунисти-

идеалисти (не знам точно името им, но те издават “Работническо дело”). Опитите да се

организираме за презентация на ОФ 2020/ДД ЗАЕДНО пред ръководството им до този момент

са неуспешни, но той ми съобщи, че те са се споразумели с “Русофили”, което бездруго беше и

моето предложение.

Ще разчитаме на доброволци, които да намерят връзки с тези от посочените по-горе, с които

все още нямаме – и нямаме много време. Целта е да спомогнем за агломерирането около

национално ориентираните партии/коалиции с реален шанс за влизане в НС, в противовес на

раздробяването, което се очертава с появата на все нови и “нови” “политически формации”

като част от стратегията на статуквото (вече открито дирижирано от ул. Козяк и бул. В.

Левски) да разпокъсва народния вот. Минимумът, който смятам, че ще постигнем, е

ориентацията на двете Обединения споменати най-горе.


***


Последно, докато в следващите две седмици взаимодействаме с които можем, от описаните по-

горе единици и групи, възнамерявам да направя още един опит с групата от София, която

описах преди време (в началото на инициативата ОФ 2020). За някои от тях чувам, че са се

ориентирали – нека видим накъде, ако има смисъл, можем да дадем глас на тях, вместо на

“Възраждане” или “Русофили”, които този път изглежда ще успеят да влязат в НС с коалиция.

Имаме един месец (30 дни) за уточняване на препоръката към съвестните гласоподаватели от

обединените сили.

Бургас, 04.03.23


***


През седмицата (13-18).03.2023 проведохме серия срещи и разговори с нови съмишленици,

сдружения, групи и пр. Най-същественото – участвахме в спонтанно организирания семинар

на граждански групи, сдружения и новосформиращи се движения, партии и пр., по повод


позицията на народа за неутралитет във войната на САЩ чрез НАТО в Украйна. На събитието

(15.03.23) бе обсъдено участието в преминалия народен протест (12.03.23) и насрочен

следващия, за 23.04.23. Видеозапис е поместен на https://youtu.be/7LnPCtCFxvQ (първа част)

и https://www.youtube.com/watch?v=fflVZGbn8sM (втора част) – изказването от името на ДД

ЗАЕДНО е във втората част, мин. 46-55.

Имах обстоен разговор със Светозар Съев, един от ръководителите в коалицията “Вън от ЕС и

НАТО”. Изяснихме близостта на позициите им с тези на ДД ЗАЕДНО, както и уязвимостта на

залагане върху тях или коалицията около “Русофили”, при днешния натиск за раздробяване на

народния вот. За всички тях става все по-ясно, че обединение около инициативата “ОФ 2020” –

какъвто и титул да бъде избран от мнозинството един ден: Обединение, Народен Фронт, ... –

става наложително. С други думи, мисълта за наложителността на радикална промяна на

социо-политическата система, като условие за благоденствие на България, достигна до

съзнанието на милеещите и мислещи българи.

На среща с П. Аргирова стана ясно, че разцеплението на бъдещата пенсионерска партия е факт

– след отстраняването му от ръководството Г. Попов е отцепил част от потенциалната членска

маса с намерение да регистрира юридически субект. Интересното е, че преди разцеплението,

при търсенето на спонсори за регистрацията, цялото ръководство (проекто-УС) е било на

разговори с В. Василев (от “Братя Василеви”, домакин на “Не се страхувай!”), с подготвени

документи за спонсорство. Кандидат-спонсорът, обаче, поставя условие, което кара почтените

хора да благодарят и напуснат сбирката... Сега Аргирова е уверена в безпристрастността и

почтенността на новия спонсор, който е намерила.

Опитът да възпроизведем на видеозапис презентацията в Сарафово от 25.02.23 не бе успешен,

поради технически причини и ще го повторим през следващата седмица. Успешна бе сесията

на виртуално интервю, която Деян и Надя организираха. Вече е на сайта на Обединение29 -

https://www.obedinenie.org/post/интервю-с-иван-даракчиев

Изводи: За по-нетърпеливите и за “нямащите време” изводите са поместени в началото на

това писание, преди самия Отчет.

Бургас, 31.03.2023


Иван Даракчиев

30 преглеждания0 коментара
Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page