top of page
Търсене

Пресконференция 30.03.2023 г. "Два документа, "Призвание"и "Генеалогия".Относно войната!!

Два документа доказващи БРАТОУБИЙСТВЕНИЯ ХАРАКТЕР НА ВОЙНАТА. Призвание към народа ми Български синове на Семейството Славянско, Генеалогия на българските канове от Баламбер до Кубрат и Кий, Културна Асоциация Беинса Дуно и Общество Бяло братство, София, БТА, автор на Генеалогията на българските канове, Валентин Йорданов, 30 март 2023 година


Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page