top of page
Търсене

Предизборна анкета за избирателиМолим, попълнете анкетата по-долу!

Същите въпроси вече са изпратени до участващите в изборите политически партии.

За повече информация вижте линк: https://www.eurochicago.com/2023/03/anketa2023april/

Отговорите ви от анкетата по-долу ще бъдат обобщени и ще бъдат предоставени на вниманието на политиците ни, а техните отговори ще изпратим до вас.


.

Линк към анкетата, за да я разпространите: https://forms.gle/6GSHFXk4s7mgN5oj7

..

Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page