top of page
Търсене

Почитаеми г-н Пасков, това е последен любезен призив за прекратяване на това противопоставяне, с кое


Нямате основание да говорите за „СЕКТА“ на негласуващите, защото под „секта“ (от лат. seco – сека, цепя) се разбира отделил се клон на някаква основна деноминация. Често – някакво малцинство. Отлично знаете, че в България основната деноминация реално е на негласуващите 60+ процента, а сектата всъщност е на вас, гласуващите под 40 процента.

https://www.otizvora.com/2022/06/14847/paskov-prekalyavate/

Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page