Полк. Николай Марков - България се разпада, защото няма имунна система