Полк. Николай Марков: Българите не са с широко затворени очи за разлика от европейското лидерство!