top of page
  • Dean Tenev

ПЕТЪР КЛИСАРОВ: КОГАТО ХОРАТА ТРЯБВА ДА УПРАВЛЯВАТ - СА "ПРОСТИ", А КОГАТО ИЗБИРАТ "ЕЛИТА" - НЕ СА?