top of page
Търсене

ПЕТЪР КЛИСАРОВ: КОГАТО ХОРАТА ТРЯБВА ДА УПРАВЛЯВАТ - СА "ПРОСТИ", А КОГАТО ИЗБИРАТ "ЕЛИТА" - НЕ СА?Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page