top of page
Търсене

Мирослав Янков


Мирослав Янков е автор на фундаменталните трудове "Концептуален поглед към четвъртата българска държава", „Проект за новозаветна конституция на народовластието в България“ и "Държавност и нов модел на управление на България". Той е един от "най- красивите умове" в извънматричните среди на българското общество и ще е сред редовните лектори на пътуващия университет.

Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора