• Dean Tenev

Магдалена ТАШЕВА: ПУТИН ПОДИГРАВА ЗАПАДА, че там ще се топлят на дърва, но И ДЪРВАТА ИДВАТ ОТ СИБИР.