top of page
Търсене

Магдалена ТАШЕВА: ПУТИН ПОДИГРАВА ЗАПАДА, че там ще се топлят на дърва, но И ДЪРВАТА ИДВАТ ОТ СИБИР.Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора