top of page
Търсене

Лумпените кандидати за власт са с шанса на гол човек в океана! Пари или цивилизационно съдържание!Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page