ЛЕКЦИЯ 4 - КАК СМЪРТНИТЕ ГРЕХОВЕ СТАНАХА НАШ МОРАЛЕН КОДЕКС:ПРЕОЦЕНКА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЦЕННОСТИ