top of page
Търсене

ЛЕКЦИЯ 1 - ИВАН СПИРДОНОВ - СЪТВОРЕНИЕ ИЛИ ЕВОЛЮЦИЯ.


Темата за сътворението на света, за създаването на видимия и невидим свят, в който живеем, включвайки вселената, земята, живата и неживата природа около нас, човекът и неговото историческо развитие не само символично би трябвало да е първа стъпка в познанието, в образованието, в извайването у хората на образ за света Разбирането на темата за сътворението на света и човека е нещо много повече в контекста на времената, в които живеем. Тя е основополагаща за всеки от нас. От разбирането на сътворението тръгват цялостното осмисляне на света, на процесите в него, както и на визиите ни за бъдещето. Всеки от нас трябва да осъзнае личната си позиция по този въпрос, защото тази позиция предопределя отношението ни към всичко....

Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page