• Dean Tenev

КОИ СА ТРИТЕ ПЕРИОДА НА БУРНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЗАЩО Е ВРЕДНА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ЗА НАС?