top of page
Търсене

Интервю с Иван Даракчиев

Иван Даракчиев е роден в Бургас през 1948 г. Завършва с отличие техникума по

индустриална химия. През 1972 г. се дипломира като инженер по микроелектронни

технологии във Висшия Химико-Технологически Институт, София. Започва работа в

Института по Микроелектроника, София, в който с работата си като научен

сътрудник и ръководител на секция допринася през 1980 г. България да стане

държава №3 в бранша производство на микропроцесорни системи. През 1982 г. е

изпратен в Белгия, откъдето не се завръща. След около 2 години работа като старши

научен работник към Католическия Университет в Льовен, Белгия, преминава на

работа в микроелектронната индустрия като ръководен кадър, с отговорност в

Европа, САЩ, Япония, Тайван, Сингапур, Израел и др. Работи през целия си живот в

тази индустрия и се пенсионира като генерален директор на фирма в Швейцария.

Написва книга "България, непозната Европейска земя" на английски език, чиято

първоначална цел е да информира западните си колеги за България, след като е

разбрал, че мнозина не знаят нищо за тази страна… В процеса на писане у него се

заражда идеята да създаде движение, което да помогне страната ни да възвърне

изгубеното през годините. Така през 2010 г. се ражда Дисидентското Движение

"Заедно" - опит за обединяване на прогресивните сили в България с цел излизане от

съвременната национална катастрофа и възраждането на нацията. Понеже

движението е интернационално, част от документите и публикациите са на английски

език. Идеите и терминологията на тази концепция биват заимствани от множество

организации и партии, които се създават и след това.

През 2015 г. участва в основаването на Института на Свободните Изследователи

"Хистореон" (ИСИХ) и в периода 2014-2019 издава неговия орган, списание "Ави-

Тохол" чрез Издателство "Дукати", на което от 2004 г. е основател и ръководител.

Спонсорирането на списанието през посочения период извършва чрез

регистрираната от него през 2011 г. благотворителна Фондация ЗАЕДНО.

През 2020 г. лансира "Отечествен Фронт 2020" - опит за съединяване на

прогресивните сили в България, разбрал,че без обединение на будните хора и

организации у нас излизането от хватката на колонизатора е невъзможна.

Продължава и в момента с просветителска и обществена дейност.


Линкове:

http://www.dukaty-books.com

www.zaedno.mobi

https://zaednoblog.wordpress.com

https://independent.academia.edu/IvanDaraktchievВсяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page