• Dean Tenev

Има ли в България критична маса - с полк. Николай Марков