top of page
Търсене

Икономически преглед с Ричард Улф, март 2023


Икономическата система е разклатена за пореден път и отново изглежда, че ще рухне всеки момент. Кои са днешните заплахи пред капитализма, как реагира той на тях и има ли в ръкава си скрит коз?

Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page