top of page
Търсене

Изpaел е прaщал oръжиe нa Зeлeнски, а Зeлeнски e пращал оръжиe на Хaмac

Анастасия Гешева за връзката на вoенните действия в Газa и Укрaйна, откриването на нови петролни залежи и сравнение на конфликта в глобален мащаб.


Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page