top of page
Търсене

Излезе четвъртото издание на книгата "САТАНИЗЪМ unlimited" на Иван Спирдонов


Представяне: Повечето образовани и интелигентни хора, които разбират сериозността на ситуацията, вярват в твърденията, че упадъкът е свързан главно с глобализацията, мултикултурализма, всевластието на транснационалните корпорации, самозабравилите се банкери, световната неолиберална система, Вашингтонския консенсус, Евроатлантическите ценности, доминацията на САЩ или различни теории на конспирацията.

Моята гледна точка е по-друга и на следващите страници ще се опитам да Ви убедя в правотата си. Според мен коренът, генезисът, съвремието и бъдещето на всички злини се корени в нежеланието на англосаксонския елит, който аз наричам британоварварски, да приеме, че е невъзможно да се спре времето и че историята няма край. Този елит вярва, че може да „излъже“ дори и Бог, и да продължи да властва над света. Англосаксонските нотабили не искат да се съобразяват със закономерностите в развитието на цивилизациите, една от които е, че всяка империя или доминация има определен срок, през който е глобален фактор. Така се е случило с Ахеменидска Персия, Елинистическия свят, Рим, Сасанидски Иран, Източната римска империя, Испанската империя. Всички те са доминирали по няколко века. Съвременният британски елит обаче иска да промени това „историческо правило“, да излъже историческите закономерности и да се увековечи като глобален хегемон. Алчността и егоизмът на този елит придобиха колосални измерения. Той отрече Кръста и прие (алегорично или не съвсем) сатанинското „верую“, отрече християнската си принадлежност и трайно се приюти в дяволския дворец – Пандемониум. В настоящия труд защитавам тезата, че самозабравянето на британските елити е изначалната причина за трагедията на бялата християнска общност.

В същинското повествование описвам самия Британоварваризъм, неговата философия, същност, емблематични личности, история и причините, поради които той се е превърнал в проводник на попълзновенията на лукавия. После съм отделил страници за да обяснявам що е сатана и що е сатанизъм, както и защо аз вярвам, че глобалните шефове са се поклонили на рогатия. По-нататък в текста обяснявам как тези демонични началници промениха света до неузнаваемост, как всичко, смятано за НОРМАЛНО хилядолетия наред, днес е заменено от НЕНОРМАЛНОСТ. Това включва унищожение на Вяра, пол, раса, семейство, нации, държави, култура, изкуство и завършва с едно буквално и материално унищожение, изразяващо се в демографската катастрофа, с която се сблъскаха всички бели християнски народи. Материалното унищожение беше съпътствано с духовно – забрава и забрана на вечния морален кодекс на белия християнин – Божиите заповеди – и замяната му с превърнатите в догма смъртни грехове.

Следващата част е описание на оръжията, с които демоничната върхушка унищожава всеки опит за промяна. С това приключвам описанието на случилото и случващото се и преминавам към бъдещето.

В „ДИКТУВАНИТЕ ВИЗИИ НА ГЛОБАЛНИТЕ ВРАЧКИ“ определям как се манипулират милиони с подготвени розови визии за бъдещето.

Продължавам със сатанистките блянове за устройство на света –ТРАНСХУМАНИЗЪМ, АНАРХОКАПИТАЛИЗЪМ, НОВ ФЕОДАЛИЗЪМ, нови графове и барони, за да стигна до възродената и осъвременена теория на Малтус – НЕОМАЛТУС, и плануваното ФИЗИЧЕСКО унищожение на всички „ненужни“ хора чрез превръщането им в карти памет.

За поръчки на имейл: ivan.spiridonov1234@gmail.com

Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page