top of page

Избори по стари списъци -"Разговор" с Петър Клисаров лидер на партия „Пряка демокрация"