top of page

ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ МЛАДИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ ВЕЧЕ ЖИВЕЯТ В МИНАЛОТО. ТЕ НЕ РАЗБИРАТ ХОДА НА ИСТОРИЯТА.


Повечето млади днес виждат в такива като мен изкукали консервативни

чичковци, които живеят в миналото и не разбират настоящето и бъдещето.

Идеологии, традиционни ценности, расова, религиозна и национална

принадлежност за тях са потънали в прах и изгубили смисъла си

празнословия.

Истината, обаче е друга.