• Dean Tenev

ЗИМАТА НА НАШЕТО НЕДОВОЛСТВО ЧУКА НА ВРАТАТА – ЩЕ УСТОИМ ЛИ НА ОПАСНОСТИТЕ, КОИТО НИ ВРЪХЛИТАТ?