top of page
Търсене

🔴 Защо трябваше да се прави правителство на всяка цена, сега и веднага? Накъде ще ни води то?Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page