top of page

Защо поддръжниците на Голямото нулиране насърчават свръхпреработените храни
Според Световния икономически форум (СИФ) и неговите съюзници от „Голямото нулиране“ традиционното пълноценно хранене е не само „неустойчиво“, но и „разрушително за околната среда“.

Неотдавнашен „анализ на храните“ във в-к „Гардиън“ (https://www.theguardian.com/…/most-damaging-farm-products…) взе на прицел биологичното говеждо и агнешко месо, отглеждано на пасища, като упрекна тези земеделски практики в екстравагантно използване на земята при недостатъчно високи добиви.

В анализа се посочва:

„Обработваемите култури, с част от които се хранят селскостопанските животни, заемат 12% от земната повърхност на планетата. Но много повече земя (около 26%) се използва за пасища, т. е. отглеждане на месо и мляко, получени от животни хранени с паша. И все пак на този огромен район селскостопанските животни, които се хранят изцяло с паша, произвеждат само 1% от световните протеини.“

Животинските храни като цяло, и по-специално биологично произведените, твърдят поддръжниците на Голямото нулиране, трябва да бъдат заменени с продукти, създадени по генетичен път с цел висок добив и устойчивост на вредители, както и с протеинови алтернативи, произведени от насекоми, растения и синтетична биология.

Според тях като цяло животът на Земята не може да бъде поддържан, ако не преминем към свръхпреработена (https://takecontrol.substack.com/…/fake-meat-fake…) и силно неестествена диета.