top of page
Търсене

Език мой, враг мой (или за себеомаскаряването на продажниците-ЕвроАтлантици) от Иван Даракчиев

Актуализирано: 28.05.2023 г.Иван Даракчиев


Неотдавна ми изпратиха един Апел подписан от “над 100 популярни лица”, който призовава за “спешно сформиране

на проевропейско правителство” /1/. Разпознавам само 7-8 от тези имена, като с половината от TAX епизодично съм

имал обмен на мисли, включително и на живо. Което не ми пречи, нито пък помага, да се обърна към всички със

следното


МЪМРЕНЕ ПРЕД СТРОЯ


Драги ми сънародници от “Групата 108”!


Никога не е късно да се самоорезилим, ама вие пък сте го направили по най-баламския начин - насред цели

600,000 подписа под петиция за референдум против Еврото, което ще рече против Европейския Съюз и всичката

ЕвроАтлантическа гнилоч, която той представлява, вие се изправяте претендирайки за представителна извадка?

Поне тези няколко от вас, които познавам, макар и бегло, са всичките високоинтелигентни хора - и се чудя какво

ги € накарало да се подпишат, кокошата слепота, която € налегнала голяма част от българите под влиянието на

30-годишната инерция на “прехода”, или просто прагматизма наложен от натиска на Соросо-Швабоидите, респ.

перманентния шантаж от страна на Брюксел. Или само желанието да ви харесват на “Козяк” ?


Какъвто и да € отговорът на горния въпрос, гарантирано губите уважението на всички обикновени българи, до

които ще стане достояние вашата глупост - вие сте се изпъчили като хората на Леонид пред безчислената сган.

Хубаво, ама вие сте объркали не само времето, и то с няколко хилядолетия, ами (много по-важно!) и посоките —

предполага се вие да водите “паплачта” в посоката, в която тя € тръгнала, а не да й противостоите! Както се досещате,

вече сте стъпкани в калта, духовно. Разбира се, каквото ние сами си направим, никой друг не може да ни направи...


Българите, драги ми смехурковци, след като бяха обезверени от неуспеха на първата вълна на тяхната революция —

първа за 21-ви век, която условно наричаме “масови протести 2013”, сега обнадеждено подписват масово петицията

на “Възраждане”, защото виждат в нея път към възстановяване независимостта на България (и то тькмо от

фашизоидния ЕвроАтлантически гнет, ако все още несте забелязали). Като се вземе предвид натрупания негативизъм

към “управляващия елит”, тоест политическата класа (Номенклатурата, мършата, гангрената, проказата, лепнала

се към българското тяло), и оттам инерцията и инстинкта за дистанциониране, екстраполацията дава оценка

близка до някои социологически проучвания, KONTO, при все натиска да произведат благоприятни за властващите

поръчители цифри, определят щото поне 70% от народа е против членството в ЕС и НАТО! Това от своя страна

корелира доста точно с данните от изборната активност през последните десетилетия: около 70% от електората не

гласува за предлагащите се за избиране, а поне половината от останалите гласуват под силен (предимно финансов)

натиск...


Изложението ви в подкрепа на Апела към “българския политически елит” (българската мърша, в моята терминология

/2/) за спешно формиране на ново (ЕвроАтлантически ориентирано) правителство вие обосновавате с аргументи,

които всичките са комбинация от недостоверни, лъжливо-манипулативни и глуповато-смешни такива. По-долу ще

коментирам по-важните, като ги изреждам в произволен ред:


1. “.. да запазят цивилизационния избор на страната - ЕС и НАТО...” Цивилизационният избор на българския

народ никога не е бил свързван с членство в ЕС и НАТО, точка! Членството на България и в двете организации е

нелегитимно, тъй като не се основава на допитване до народа - а плебисцитът € задължителен преди подписването

на международни договори, които засягат суверенитета на дадената нация /3,4/. Допреди настъпването на ерата

на неолибералите-фашизоиди деянието на отговорните за това лица се наричаше “държавна измяна” или още

“национално предателство” и би трябвало да забележите вече, че краят на тази ера се вижда.


2. ©.. европейското бъдеще на България е застрашено...” е опит за една примитивна манипулация на общественото

съзнание - България е най-възрастната държава в Европа, зафиксирана от Йохан Шритер с начало AD 641 и

първи владетел Кубрат /5/. Генеалогичното дърво на българските владетели € поместена в /6/ и никой малоумник

не може да отнеме стародавното ни минало като хронологически първа еманципирала се до съвременно (тогава)

административно устройство държава, призната от единствения арбитър на времето, Римската Империя. Никой

не би могъл да ни отнеме и бъдещето като такава, освен ако продължим да западаме като държава и нация в

качеството си на (нелегитимен) член на (нелегитимния) ЕС. Защото точно по-нататъшната “интеграция в ЕС и

НАТО” застрашава бъдещето на нацията и нейната държава - и това се отнася не само за България, но и за всички

останали; разбира се, най-малките ще изчезнат най-напред. Спасението им зависи от спешното измъкване от

модерния фашистки концлагер с явни предпочитания към Нацизма', шефовете на който пръскат с пълни WENN

парите на данъкоплатците за поддръжка на Киевските нацисти.


3. Апелистите призовават да се създаде правителство на консенсуса, ©... което да поеме отговорност за извеждане на

страната от задълбочаващата се политическа и икономическа криза. Това правителство да ускори политиката

на интеграция на България в Европейския съюз и НАТО...” Глупчовци и ненормалници, къде се € чуло отровата, която

е довела организма до смъртно легло, да € лекът, който може да излекува болния след втора доза? Та нали точно

това членство в ЕС и НАТО, след “кондиционирането” на България по време на първата половина на 30-годишния

“преход”, е основната причина за сеташната криза:


(1) При приблизително еднакъв паритет към долара в началото и края на периода (около 1.5 лв за долар)

брутният продукт за 1985 г. бе постигнат едва през 2015 г., при това само по номинална стойност; по съпоставима

стойност на капитала това няма как да се случи, освен след радикална промяна на социо-политико-икономическата

система /7, 8/;


(ii) Друга мярка за промените през този 30 годишен период е НОГ. През втората половина на 1980-те всички

“соц” страни бяха се навървили мажду №24 и №30. България и Румъния бяха една след друга, към края на групата.

През 2015 г. всички държави от тази група, с изключение на ГДР, която бе погълната от ГФР, бяха потънали с около

30 точки надолу. България и Румъния пак бяха една след друга, като след Румъния следваше Зимбабве, заемаща №59

или №60 - вече не си спомням точно...


4. Моля, запишете си го на челото: Излизането от настоящата криза, която за България отдавна заслужи титлата

“Национална катастрофа №4” ще стане само след радикална промяна на социо-политико-икономическата

система. Вариантът, при който това ще се осъществи чрез мирна, демократична, парламентарна революция,

е разработен от дисидентския крыг ЗАЕДНО (https://www.zaedno.mobi m https://zaednoblog.wordpress.com).

Обясненията и механизмите се намират в /7, 9-14/, а Програмата - в /15-17/. И в тази Програма, разписана към

2005-2007 и поставена на първия сайт през 2010, фигурират няколко пункта, KONTO се характеризират като сопа? о

sine qua поп - два от TAX са Излизане от ЕС и Излизане от НАТО. Тоест, вашите призиви за препотвърждаване

на верността към тези организации са вопли на негодниците управлявали България през последните 30 години и

тяхната свита от лакеи и клакьори. Въпросното членство, против волята на народа, който не бе попитан за мнение,

понеже продажниците знаеха, че отговорът ще бъде голямо, тежко “НЕ!”, представлява част от причините за

тази криза. Ако схванете това, ще се запитате “Кой нормален човек очаква излизане от криза чрез задълбочаване

на обвързвания, които са я предизвикали?”. Затова и не мога да характеризирам такива хора като друго, освен

“ненормалници” или “нагаждачи”, които се правят на тъпаци, очаквайки лични облаги...


5. “Парламентът и правителството да окажат реална помощ на Украйна в борбата й срешщу руската агресия..”

Деца мои невръстни, не можахте ли в училище да научите поне аксиомата, че външна намеса в една гражданска

война никога не е допринасяла друго освен вреда, за разрешаване на вътрешния за воюващите страни конфликт?

Ощели не сте разбрали, че в Украйна руснаци воюват с руснаци, и че войната ще свърши тогава и само тогава, когато

бъдат екстерминирани всички побесняли Нацита, а по-малко заболелите се успокоят чрез малко каторжен труд, и

когато се затворят и последните, недоунищожени биолаборатории на Пентагона и НАТО на Украинска територия.

Всеки по-прозорлив, който се взре в горната формулировка ще забележи, че краят на войната не € функция на

чужда намеса/помощ. Чуждата намеса (помощ) допринася само за отлагане във времето на неизбежния финал —

разбира се, точно това е мотивацията на Америка, тъй като тя печели по най-малко три направления:


(1) нейният ВПК получава поток от нови поръчки за сметка на данъкоплатците, който поток беше доста

попресъхнал, след погасяването на военните действия по света през последните години;


(ii) индустрията “добив на човешки органи” работи на свръхвисоки обороти и съответно печалби;


1 Трима министри в Германския кабинет днес са внуци на генерали от Вермахта и SS, а другаде (от Прибалтика до

Полша и отвъд) президенти и депутати са внуци на местни гаулайтери, тоест изглежда само Александра Мусолини е що-годе

стандартен евродепутат...


2 Индекс за цивилизационното развитие на HAUUUME, периодично публикуван от ООН


3 и това конституира част от тяхната вина, която един ден ще бъде разгледана HA Народен Cod - също част от

Програмата ЗАЕДНО

(iii) индустрията “експорт Ha деца”, къде за бели роби, къде за задоволяване нуждите на по-заможните

педофили, работи също на пълни обороти — за печалбите можем само да гадаем.


Колкото до “руската агресия”, това издава съпричастността ви с умилкващите се на Брюксел Бандеро-Шухевичовски

русофоби, тоест помиярите на Европа от Прибалтика до Белгия и Скандинавия, и от Варшава през Прага та до

Кишинев. Ако наистина сте българи, за каквито претендирате, то значи ви липсва доста четене - вземете та се

образовайте: можете да започнете от /18-24/. Дотогава оставате просто блюдолизци на полуграмотната европейска

паплач, която € настанена по горните етажи на властта: на Сорос и Шваб отдавна съм им признал огромен успех в

мерзката им дейност — на черното бяло не мога да кажа! (Виж напр. в /25,25а,26/.)


6. Приведеният цитат от завета на Левски “Да бъдем равни с другите европейски народи!” представлява омерзително

изкривяване на напътствията на Апостола с манипулативна цел. Бидейки ученици на гения на българския

19-ти век, Г.С.Раковски, Левски и Ботев са много добре запознати с постиженията на водените от масонството

западноевропейски национал-революционери /27-29/. Очевидно €, чееманципацията на една българска национална

държава, до него момент пъшкаща почти 500 години под Османско иго, ще й даде шанс за свободно развитие,

изравнявайки я по ранг с другите европейски народи. Оттам нататък € въпрос на време докато България заеме

водеща позиция — HEINO, в което нашите революционери не се съмняват, понеже знаят както способностите на

хората, които водят, така и натрупаният исторически капитал (опит): две династии български владетели са

достигали ранга “кесар на Римската Империя”. Това прави България втора сила в Европа за времето си - и обяснява

защо император Йоан Цимисхи толкова много държи да “разжалва” Борис П и да скопи брат му Роман. Както се

оказва, не € предвидил само, че и Светослав наследява титлата“... Та Левски (както впрочем и Раковски, и Ботев)

не блюдолизничи като вас на великите евроатлантици от неговото време; големият, неповторимият наш Апостол

на Свободата апелира за постигане равноправие като това на европейските граждани, на фона на азиатското

скудоумие, държащо по-развитото в образователно-спиритуално отношение население в духовно робство - повече

по въпроса виж в /27-29/.


Колкото до последвалия горния цитат заключителен елемент в същия параграф “.. цялата ни нова история €

изкована с волята за европейски облик на България.” това € проява на примитивизма на полуумен нагаждач: Всичко,

което € написано като история - и нова, и стара — след 1990, представлява манипулационен бълвоч поръчан от

Сорос и компания за нуждите на създаването на поколение от послушни и лесно контролируеми, доволни от

управляващите ги некадърници, мафиоти и бездуховни консуматори.


7. “Съветската окупация на 9 септември 1944 г. постави страната ни за 45 години под тоталитарна комунистическа

власт..” Това е една нескопосна глупендерска лъжа:


(1) Съветска окупация в България никога не е имало: След капитулацията на Румъния през август 1944,

подразделенията на Трети Украински Фронт са стационирани по поречието на Дунав. На 06.09.1944 СССР обявява

война на Царство България като част от Хитлеровата ос Рим-Берлин-Токио. Руснаците не бързат да прекосят реката,

давайки време на Отечествения Фронт, обединение сформирано по идея на Никола Петков между опозиционните

на профашисткия режим партии да опита да вземе властта. На 09.09.1944 ОФ провежда военен преврат в София и

новата власт (1) осигурява транзита на съветските войски за военни действия по вектора Югославия ==> Австрия,

и (2) изпраща българска армия на фронта в Унгария, за да минимизира наказанието, на което държавите-победени

подлежат. Стациониране на съветски войски в България никому за нищо не е било необходимо - и това до голяма

степен е повлияно от факта, че масово руснаци и българи знаят дето са братски народи.


(ii) СССР държа окупационни войски на Запад”, които първоначално изпълняваха функциите отредени

им според международните споразумения за водене на военни действия. В същото време присъствието им в такъв

размер е осигурявало сдържаща функция — на Съветското командване € докладвано за плановете на Западните

му “съюзници” да нападнат невероятно изтощения СССР веднага след края на войната“, използвайки в добавка


4 В титула на руските императори влизат две титли в наследие от български владения: “князь болгарский” чрез

Киевското княжество и “царь болгарский” (понякога изписвано като “царь Казаньский”) /19,20/.

3 Около 300,000 бяха изтеглени от ГДР след падането на стената и обединението на Германия; за сравнение, САЩ HAMA


мирен договор с Германия и все още държи там окупационни войски - базата в Рамщайн е най-голямата извьн територията

на САЩ и е логистичен център на всички военни действия на САЩ в Европа и Близкия Изток.


6 Kom 9-ти май 1945 г. СССР е изгубил над 10% om населението CU, около 25% от сградния си фонд, и около 1/3 от

предвоенната индустриална инфраструктура. Выпреки това, през август съветските войски предприемат атака срещу

милионната Квантунгска армия в Манчжурия, която капитулира след около седмица. Едва тогава (а не след стотиците

хиляди убити при бомбардировките на Хирошима, Нагазаки и Токио), Япония приема безусловна капитулация. Без СССР

съюзниците нямат достатъчен ресурс за неутрализиране на Квантунгската армия и не биха могли да проведат успешен

към своите, още и около двумилионната германска армия предала се в плен на запад от Елба. След отдиха, който

руснаците получават (прехвърляне ударението от “Unthinkable” върху “Dropshot”) и създават своя атомна бомба,

стратегията на САЩ се променя и те създават НАТО като “отпор на руската опасност”, а всъщност като начало на

настъпление на Изток с негорещи средства.“ Очевидно, плановете за изтегляне на окупационните войски в СССР са

замразении чак до властовия преврат във върхушката през 1989-1991, когато предателите-висши Номенклатурчици

взеха превес и унищожиха великата държава дала облик на целия 20-ти век.


(Ш) За тоталитарна комунистическа власт в България може да се говори през периода 1945-1975 г.

Деградацията, която започна по това време в страните с изявена представителна демокрация, засегна и т.нар.

социалистически страни - разбира се, в различна степен. Дегенератьт, до който тази деградация доведе всички

засегнати (първо САЩ, към края на 1980-те, Западна Европа, към края на 1990-те, а Централна и Източна Европа още

десетина години по-късно), наричаме Номенклатурокрация /30,31/. Точно престъпната сбирщина от полуграмотни

некадърници, лесно корумпируеми мижитурки и откровени престъпници, която събирателно наричаме

Номенклатура (управляващ политически “елит”, за блюдолизците) € отговорна за разрушаването на националната

икономика, разграбването на националните активи и поставянето на страната във васалната позиция, в която е

държавата ни днес - престъпления, за KONTO трябва да им се потърси сметка от един Народен Съд /15/.


8. “С волята и надеждите, с енергията и неуморните усилия на активната част на обществото, българската

десница приобщи страната ни към Европейския съюз и НАТО.“ е още едно силно манипулативно изречение. В

нормален, достоверен и правдив изказ то трябва да звучи така: “Предателите на националната кауза на България

вкараха страната в ЕС и НАТО против желанието на народа? Българите знаят много добре, че НАТО еагресивен

пакт създаден единствено и само за придобиване статут на световен хегемон за САЩ след което поддържането му

до окончателното разчленяване на противниците на тази кауза и установяване тотален контрол върху съответните

парчета. Освен това, много от нас, българските мъже, считаме всеки, който се € заклел пред наше бойно знаме,

а след това не е заклеймил НАТО като агресивен пакт, за национален предател. За онези, KONTO даже служат под

командването на НАТО, да не говорим - тяхното предателство трябва да се счита поне двойно, по размер... Всички

българи знаят, че страната бе приета за член без референдум, защото резултатът би бил едно оглушително “HE!”

което прави престъплението на продажниците играещи ролята “политици” десетократно по-висока от това на

пасивните наблюдатели-НАТОисти одобряващи действията им.


9. “Идеалъьт на няколко поколения строители на нова България се сбъдна в съвременните му политически измерения.“

Това е нагла лъжа на зомбиран манипулатор, или просто обикновен кретен: никога българите не са имали за идеал

да бъдат васали някому с престол отвъд историческите си граници и още по-малко да претворят Отечеството си в

чиста проба Бананова република!


10. “През 2023 г. вярата, че направеният избор € окончателен и гарантиран, € разколебана.” Да, точно така €, със

скромната добавка, че това € вярата на вашата миниатюрна група маргинали, подмазвачи на господарите на дневния

ред, белким ви подхвърлят някой кокал от софрата... Погледнете над половин милионната подписка събрана

за броени месеци насред пасивно наблюдаващ апатичен досега народ, който все още очаква появата на месия.

Погледнете сега и протестните походи за мир, неутралитет и независимост. И се скрийте завинаги в миши дупки!


11. “Бруталната война, която режимът на Путин води срещу Украйна, е опит за налагане на нов ред и хегемония на

Русия в Източна Европа и ясно показва, че широки слоеве на българското общество са подвластни на подплатената

с щедри финансови средства руска пета колона, която има за цел да ни отклони от европейския път.” Този пасаж

показва, че подписалите се или не са ходили на училище, или не са прочели нито една книга след завършването на

образованието си, или просто копи-пействат бръгвежите на Евро Атлантическата преса, която, ако не € в джоба на

Сорос и Шваб, то е собственост на синдиката Black Rock - Vanguard; доскоро Мърдок правеше изключение, но и той

хвърли кърпата”... Да, и не изключвам случая с някои от списъка, KONTO просто са се съгласили да ги включат без да

контролират под какво ги подписват — уважаеми, настъпи времето да се търси отговорност от големите виновници,


десант на своята пехота на главните острови, за да ги окупират и принудят иперията към капитулация.


7 До този момент не съм чул никой от кретеноидите рециклиращи терминология като “руската агресия”, “руската

опасност” и пр. да даде някакво обяснение защо аджеба ще нападат някого извън руския ареал - да завземат нови територии

ли (че им са малко сегашните), да освобождават някого от чужд гнет ли (та после да ги плюят, както поляци, балти и чехи)...

8 През последвалите трийсетина години след края на войната не по-малко от осем висши генерали от Хитлеровата

армия се изредиха да изграждат структурите, да наглеждат подготовката на кадрите и да командват войските на този

“страж на мира в Европа и света”...


9 Размерът на загубите от раздялата с Тькор Карлсон показва могьществото на клана срещу Мърдок, при евентуално

противостояние...

но опитът показва, че те винаги повличат със себе си и по-дребните риби (най-вече за да им са под ръка бушони).

Вярно, Нюрнберг 2.0 се поотлага за известно време /32-35/, но пък може да се окаже, че Народния Съд у нас може

да се случи по-рано от предвиденото...


Това, което става в Украйна, драги мои, се нарича Гражданска война 2.0 на Русия. И конкретно от 24.02.22. г.

навлязохме в третата фаза на тази война /24/. ©.. опит за налагане на нов ред и хегемония на Русия в Източна

Европа...” е изкривен през призмата на операторите на Дълбинната Клика (Deep State) поглед на реалността, която

съвсем елементарно се дефинира така: Русия ликвидира хегемонията на САЩ чрез торпилиране на NWO (РМАС),

т.е. Еднополюсния свят. Русия консолидира БРИКС, обедини всички участници в него, убеди ги да поемат курс на

разширение на членския състав, окуражи кандидатите (KONTO на срещата в ЮАР ще станат постоянни и равноправни

членове) и аспириращите от следващата вълна и т.н. С други думи, новият ред в света, редът на многополярния

свят на равноправни членове, € вече тук. Така че кога той ще дойде у нас € ясно — когато изхвърлим мършата на

политическото бунище. Дали ще изчакаме това да се случи първо другаде, за да го направим и ние (барабар Петко

с мъжете), е вече прерогатив на Негово Величество Българският Народ /15-17/.


“.. ясно показва, че широки слоеве на българското общество са подвластни на подплатената с щедри финансови

средства руска пета колона, която има за цел да ни отклони от европейския NEM” € една от множеството смешно-

жалки фрази в този Апел - може би най-смешната и най-жалката. Просто крадецът винаги вика “Дръжте крадеца!”..

От над 40 години жизнен опит като гражданин и изряден данъкоплатец на ЕвроАтлантическия “Рай” знам, че

Соросоидите винаги са се отнасяли, и то съвсем обосновано, към гражданската маса там като към олигофрени,

които ще попият всяка тяхна дума безапелационно. Хубаво, ама homo orientalis не е съыщото като homo occidentalis

— Над половината от прочелите горното ще ви се изсмеят, като огромната маса българи няма и да погледнат какво

сте надраскали, понеже ще приемат, че най-вероятно сте го сторили, за да си заслужите било заплата, било някой

хонорар; естествено, ще бъдат прави...


12. “Налице е задълбочаваща се политическа криза, както поради липсата на ясно парламентарно мнозинство и

ярко политическо лидерство, така и поради разделението в обществото относно войната срещу Украйна.” Кризата

у нас е налице, наистина, но тя не € просто едно местно явление - целият ЕвроСъюз € в криза, и то доста отдавна;

това, че сега ви е разрешено да пишете за нея, е функция на опортюнистичните похвати на вашите кукловоди: това

става винаги, когато има мотиви, коректни или не няма значение, даващи възможност да се припише вината за

поредната криза на сметката на противника...


Кризата не е и отскоро - аз съм я отразил (образно казано, като тътен от предстояща в бъдещето тогава серия

от земетресения) още в /6,7/, нито пък € причинена от изредените от вас факти. Тази криза, която за България

съвпада с други негативни ефекти, целокупно водещи до трагичното й състояние, което описваме като Национална

Катастрофа №4, е следствие на естественото развитие на дегенератът на Представителната Демокрация наречен

Номенклатурокрация /36-38/. Всеки, който пропусне да проследи предсказанията на тази теория, KONTO с няколко

думи могат да се впишат в дефиницията “пътят на всяка Номенклатурокрация € път по наклонена надолу спирала”,

рискува да допринесе за още много страдания и несгоди на своя народ и неговата държава.


Задоказателство (или илюстрация) нагорното щеприведа следния пример: Няколко седмици преди парламентарните

избори в края на май 2005 г. в кыщата ми в Белгия дойде екип на Панорама с цел интервю относно успехите на

младите български научни работници извън България и мнението ми за Евросъюза предвид предстоящото тогава

наше членство. Интервюто бе снимано някъде около 30-40 минути, на две ленти с прекъсване при изпълването на

първата след 10-15 минути разговор. Диалогът явно бе интересен за Бойко Василев, тъй като a3 изказах мнение

противно на всички други, които бе интервюирал:


(1) Евросъюзът може и да не се легитимира, тъй като € против волята на народите - просто политическите

нагаждачи го пробутват, защото имат личен интерес (докато обикновените граждани губят);


(2) Независимо от горното, за България и страните от “соца” ЕС носи само негативи - единственият позитив

е свободното (безвизово) пътуване по света (подробности - в /6,39-42/);


(3) Всички българи имат нереалистични очаквания от присъединяването и, ако то се осъществи, ще бъдат

разочаровани.


Стана така, че две-три седмици по-късно (тоест, седмица или две преди деня на изборите) бях в София, на гости

у приятел, вечеряйки пред включен телевизор. Трябва да € било петък, защото започна Панорама, и... във филма

бяха включени два откъса по около 10 секунди от интервюто, и двата пъти не в контекст, така че излизаше едва

ли не противното на мнението ми. Нищо OTHOCHO предупрежденията и съветите ми относно ЕС — единственото

близко до истината изречение бе обявяването ми от водещия за “евроскептик”. Не съвсем точно, понеже съм

обявен от други за дисидент - освен критичния анализ и заключението, че ЕС ще се разпадне, предложил съм

и “комплект от чертежи и механизъм” за подмяна на социо-политико-икономическата система, която трябва да

замени настоящата, така щото за днешните (по-малки, а вече и по-бедни) разграбени и полуразрушени членки, да

се появи надежда за позитивно развитие и смислено-позитивно бъдеще. По него време (2005-2006) написах /13/,

което отразява изказаното мнение; по-късно това € доразвито в /15/. Направете си изводите, моля...


И последно по този цитат, за да няма недоразумения: в това Народно Събрание №49, произведено от избори с

по-малко от 40% от общия брой избиратели, има само една партия изразяваща волята на народа - “Възраждане”.

Останалите са, меко казано, непочтени хора свързали личните си интереси с тези на чужди държави и институции,

характеризиращи се с това, че вървят точно челно против интересите на България и българите. Поради тази

точно причина “разделението в обществото относно войната срещу Украйна”, доколкото наистина е малка част

от причините за кризата, €, меко казано, нежно преувеличение. Нека ви поясня: разделението € между основната

народна маса (поне 90%), която е с Русия против Нацистката управа в Киев, и продажниците от Номенклатурата,

които (барабар с неосъзнатите, зомбираните и манипулираните мозъци) представляват максимум 10%.


След горното, нека ви открехна по-нататьк: това, което вие наричате “криза”, а аз “катастрофа” един ден ще влезе в

историята като “гражданска война”. Тя започна през 2013 г. смасовите протести, когато я определих като българската

“революция” на 21-ви век /43-45/. Протестите продължиха, което ми дава право да говоря за навлизането

на революцията (или гражданската война, което за съвремието е едно и също) във втората й фаза. Основното,

което трябва да запомни всеки престъпен Номенклатурчик €, че след края на революцията (гражданската война)

неизбежно следва Народен Съд. Единственото HEINO, което не мога да предскажа тук €, дали нашия Народен Съд 2.0

ще се случи преди или след Нюрнберг 2.0, който неминуемо ще последва края на Гражданската война №2. на Русия.

Идеалното е след, разбира се: Русия ще предпочете да го организира съвместно сактива на разширения БРИКС, след

приключването с НАТО, в който случай ще бъдат привлечени под отговорност и всички чуждестранни участници

във войната на САЩ чрез НАТО срещу Русия. Така и тези от вас, които призовават българите да пратят децата

си в месомелачката (но не биха пратили своите, разбира се - даже и Урсула си го призна вчера пред микрофона,

и то на живо, в Германия, при това с търсеща разбиране усмивка на уста), ще получат покана за седалка в съда;

няма да е на предната скамейка, но все пак справедливост ще има за всички пропорционално на деянията им.

Участието на съдии от Индия, Бразилия, ЮАР и др. ще бъде гаранция за света, че е въздадена справедливост, и

че подобни престъпления няма да се повторят поне още три поколения (цикъла изглежда да е точно 75 години).

Гордостта на тези от вашата пасмина ще бъде, че сте се наредили зад любимите ви висши партийни и държавни

ръководители: Борел, Урсула и вся остальная сволочь /32,34/... Та така, де, дерзайте, братя, и пишете призиви до

партийните боклуци!


13. “Тази обстановка засилва позициите на чужди на националните ни интереси политически сили.” Не, драги,

тази обстановка показва, че даже и минималната част от нацията, която се явява пред урните, все по-малко харесва

избранниците си. В деня, в който негласуващото мнозинство се обедини зад кандидатура на истински народно

движение (напр. кошмарогенния “Отечествен Фронт” /17а/), демократичният парламентарен преврат, който ще

докара народовластие в България ще стане факт. Впрочем, засега чужди на националните ни интереси политически

опортюнисти владеят терена на НС и продължават с убийствената за България политика диктувана от Вашингтон

и Брюксел. Усилията на “Възраждане” само маргинално удържат топката...


14. “Без ясна воля на българския парламент, служебните правителства на Румен Радев губят политическия си

фокус и поставят под въпрос цивилизационния избор, направен в годините на Прехода.” Вие не сте добре: всички

служебни правителства (може би сизключение на това на Орешарски) надхвърлиха правомощията си — а последните

няколко многократно и в крещящо противоречие с държавните интереси, които са призвани (поне по договор за

наемане на работа) да защитават. И мерило за това € фактът, че Брюксел и Вашингтон си затварят очите към тези

прояви (KONTO момчетата извършват с едно око към потенциални повишения) и даже ги поощряват. Брюксел, който

иначе обикновено прибягва към открит шантаж, тихичко се радва — нашите са все хубавци, не като дивия козел в

Будапеща... Вашингтон пък раздава директиви директно от посолството - колко му €.


“Цивилизационният избор” в годините на “прехода” бе всъщност още едно подмамване на вече неколкократно

лъгания, съвсем по демократичному, български народ, и бе направен от същата тази паплач, която наричаме

събирателно Номенклатура, и на която рано или късно ще се потърси отговорност и за това престъпление.

Колкото до Прехода, той стана за един ден — когато решихте от еднопартийна да преминете в многопартийна

Номенклатурокрация /36/. Останалото € само едно дрънкане до безкрайност - преливане от пусто в празно, колкото

да имат медиите с какво да запълват времето между две реклами.


15. “Убедени сме, че поведението на водещите политически партии трябва да се промени!” Приятелю, “водещите

политически партии” са до една (освен опозицията наречена Възраждане плюс практикуващите Lockstep доганци)

от заник слънце озарени! Още малко внимание към изборния процес от страна на негласуващите и ще минат в

категорията “някога водещите”. Предателството им стана прекалено очевадно. Да, България е бременна с промяна.

Това, което трябва задължително да се промени, за да тръгнем към хубавото, € курса на нашия кораб, и тази

промяна се нарича “промяна на социо-политическата система” /7/. Тази € наистина радикална промяна, но TA €

задължителна за държавите стигнали дъното — друго спасение няма! И понеже другата дума за радикална промяна

е “революция”, стигнахме до това, че съвсем правилно ви намирисва на промяна, само дето трябва да я формулирате

по-точно - напр. като “безкръвна гражданска война”, съдейки по посоката на вектора...


16. “Защото европейското бъдеще на България е застрашено и трябва да бъде защитено със смелост,‚ ремителност

и достойнство, както на полето на международната политика, така и в рамките на вытрешния политически

дебат.” Деца, както вече посочих, европейско (ЕвроАтлантическо) бъдеще за България никога не € имало - както

България, така и Румъния (а и други след TAX) бяха приети в ЕС и НАТО единствено заради войната на САЩ с Русия

/22-23/. Тази causa perdutta не може да сезащити никъде и с никакви средства, най-малкото с вътрешнополитически

дебат — може би ще схванете, ако ви кажа, че представителната демокрация се самоскопява в момента, в който

въведе цензура срещу политически некоректните. Така че истински дебат никога не е имало, точно както и през

“Coma”. Задкулисието не допуска създаване условия за истински дебат по няколко причини, и най-простата €,

че смелост, решителност и достойнство проявяват само политнекоректните, тоест нашего брата дисидентите, а

подлизурковците на властта само рециклират добре заучени щателно проверени фрази-клишета, точно както беше

на едновремешните комсомолски събрания.


Освен това, в добавка към добре смазаната машина на цензурата, претендиращите за господари на света ни

спретнаха информационен вакуум. Последните обективни станции, ВВС и CNN, преминаха на дезинформационен

режим някъде през 1991 г., около войната в Персийския залив. Последните обективни статии, KONTO съм чел бяха в

TIME International и The Economist някъде около 1992 г. Някъде преди около десетина години авторът-собственик

на правата на Уикипедия помоли за дарения, инак трябваше да затвори поради банкрут. Чу се първо, че Бил Гейтс и

Джордж Сорос са му помогнали финансово, след което за отрицателно време се видя, че всичко, което подлежи на

манипулация в полза на нечия пропаганда — най-вече гръцка, еврейска, тюркска и др., бе модифицирано в желаната

посока...


Организаторите на този квази тотален информационен контрол не можаха, а и да са искали не можеха, да предвидят

един огромен проблем: тоталният медиен контрол с времето ви създава лъжливо чувство за сигурност (пълно

владеене на ситуацията), поради липсата на обратна връзка. Така се създадоха условия за огромни провали на

ключови мероприятия. Едно от TAX бе референдума за излизане на ОК от ЕС (BREXIT), друго такова събитие бе

избора на Тръмп за Президент на САЩ през 2016 г. И при двете събития владетелите на основните медии получаваха

от своите хора сигнала, който искаха да чуят - че тяхната кауза ще спечели, при това безпроблемно. Да, ама не!


Горната илюстрация € за всички, които базират познанията си върху обстановката в света и у нас на информацията

еманираща от официалните медии, както у нас, така и в целия Евроколхоз, САЩ, Канада и въобще всички напреднали

“демокрации”. В такъв случай много по-здравословно би било да допуснете, че нищо не знаете, по съответния

въпрос. Ройтерс и Франс прес днес не са това, което някога бяха; за цитираните по-горе вече разбрахте. От Фейсбук

трябва да се бяга като от огън, Туитър и ЛинкедИн уж са по-добри, но Мъск май зачисти само в САЩ... Тогава каква

е формулата? Аз лично преглеждам около 12 различни по ориентация и профил източника, от различни страни и на

различни езици и неминуемо напипвам истинската нишка — ако не веднага, след няколко дни всичко си проличава,

особено след проверка с “официозите”, която винаги излиза с обратен знак, с което истината на “алтернативните”

се потвърждава желязно.


10 По-опитните вече сме забелязали, че там, където има война, неминуемо следват революционни промени. Ако такива

не бъдат инициирани от властващите, следва гражданска война. В предходните столетия революциите (гражданските

войини) са неизбежно свързани с кровопролития, но в последните десетилетия (и по-точно начиная от 1989 г.) наблюдаваме

все повече хибридни и даже напълно безкревни такива. Българската революция (граждабска война) с начало 2013 г. е пример за

една почти безкревна такава - не можем да игнорираме самоизгорилите се в знак на протест наши сънародници...


11 По ирония на нещата, моите приятели и колеги от преди бягството ми оттук, които до един бяха активистти и

симпатизанти на СДС, днес се страхуват повече и от преди от властите и службите им. И днешната цензура (не само спрямо

мен като изявено политнекоректен с непоклатимо праволинейна кариера от над 50 години) бие яко онази “лошата” от преди!

Защо толкова зор? Някъде около 2003-2005 един приятел — холандец, живеещ в България, ми цитира свой бивш шеф

от IBM, който все повтарял “От всички сигнали, KONTO стигат до нас само 1% е полезна информация; останалото €

шум”. Аз бях съгласен с него... Десетина-петнайсет години по-късно, след като те се бяха завърнали по медицински

причини в Холандия, го посетих и му казах “Пиер, аз имам една корекция да ти предложа, за дефиницията на твоя

бивш шеф: ‘От всички сигнали, KONTO стигат до нас само 0.1% са полезна информация; останалото € шум:” Пиер

веднага се съгласи...


Това е положението! Трябва да се чете десет пъти повече в сравнение с десет години по-рано... И съответно да се

мисли десет пъти в повече. А всички вие проявявате и недомислие - над три години вече (начиная от обявяването

на “пандемията КОВИД-19”) всички видни Номенклатурчици неизменно се проявиха като смесица от дебили,

подлизурковци, престъпници и фашизоиди с единствен коз в ръката - членство в Рокфелеро-Гейтсо-Соросо-

Швабоидния екип /46-51/. Тоест, имахте достатьчно време да прогледнете, или ако сте виждали преди и сте си

затваряли очите, да се отвратите и проговорите. Но не би! Да не говорим за изцепките от последните 15 месеца

с американския саботаж на тръбопроводите Северен Поток 1 и 2, позициите им по Украинския конфликт,

русофобското малоумие, и т.н. С леко извинение (не за друго, ами поради възпитание и култура), всеки, който

на днешно време възприема висшите Номенклатурчици на ЕвроАтлантизма като нещо различно от зомбирани

малоумници, в моя клуб се самоквалифицира като точно такъв.


Българският народ е духовен народ - народ, който цени традициите си, съзнавайки, че те са възникнали в най-стари

времена /52,53/, обогатявани са от нашите предции са най-силното ни оръжиеза оцеляване. Продажниците, KONTO му

приписват съпричастност с поклонниците на Златния Телец, се самообричат на народното възмездие за нанесените

страдания, което е неизбежно в края на всеки 75-80 годишен цикъл. Понастоящем навлизаме точно в такъв край - на

цикъл от сблъсъци между цивилизацията тачеща единствено материалното с коалиция от всички останали, тоест,

цивилизациите поставящи на първо място духовното /54/. И очевидно €, че на вас трябва да напомня: в духовния

мир на българина ЕвроАтлантизмът винаги € бил мръсна дума - най-малкото заради Дизраели, Берлинския Конгрес

и цялостната опозиция против възстановяването на България в етническите й граници, но също и отвратителните

векове на колониално господство в миналото и неоколониално днес. А като прибавим и опитите му да наложи

житейските норми на всякакви психопати и дегенерати за норматив за поведение на останалата, нормална част

от човечеството, ЕвроАтлантизмът отдавна вече смърди отвсякъде и предизвиква само погнуса и отвращение. С

други думи, продажниците, KONTO се афишират като пропоненти на ЕвроАтлантизма, генерират само неприязън;

когато се опитват да припишат своето поклонничество на целия народ, неприязънта се превръща в презрителна

ирония - те трябва много да внимават спекулациите им да не предизвикат превъплъщението й в ненавист и гняв:

народният гняв е велика сила!


Бургас, 25.05.2023 г.


Библиография:


1. https://dnes.dir.bg/politika/sugarev-tagarev-i-nad-100-populyarni-litsa-s-apel-za-sformirane-na-evroatlanticheski-kabinet


2. ИНр5://миу.асайет‘а.ейи/85429792/За_мършата_и_нейното_стадо_Отворено_писмо_до_професионалните_

политици_и_техните_клакьори


3. https://www.academia.edu/40162717/The_EU_is_an_illegitimate_entity_short_term_consequences_and_mid_to_long term_out-

look


4. https://www.academia.edu/40122839/ATIEJ)I_2_köMm_Cor3a_Ha_HWpucmume_68_Eönzapus


5. Johannes Gottfriedi Stritterus, Bulgarica ex scriptoribus Byzantinis, in Memoriae Populorum, 1771-1779, Petropoli


6. Ivan D., Bulgaria, terra europeansis incognita, ISBN 978-954-91584-3-4


7. Основните икономически съображения предопределящи предстоящата революция в България, https://www.academia.

ейи/8735447/


8. https://www.academia.edu/4439526/O0pen_letter_to_Richard_Rahn


9. Ийрз://мим.асайет‘а.ейи/11326108/Комунистическото_управление_в_ Болгария 1944 1989 г в_непосредствена_

съпоставка_с_Прехода_към_Демокрация_


10. ИНр5://мим.асайет‘а.ейи/8735814/Преходот_към_икономика_на_свободния_пазар_и_демократично_управление


11. Иирз://мит.асайет‘а.ейи/8838969/Анализ_на_плюсовете_и_минусите_на_комунизма_и_демокрацията


12. https://www.academia.edu/8735883/A_ceza_HaKbde


13. ИНр5://м’им.асайет‘а.ейи/8735644/Пьтят_Европейски_Съьюз_


14. Ийрз://муп.асайетта.ейи/8653031/Още_за_приликите_и_разликите_между_комунизма_и_демокрацията _ЕПИЛОГ_

Послеслов_към_книгата_на_Въылкан_Дапчев_Светло_и Тъмно_- 1$ВМ№_978-619-90045-1-7_


15. http://www.zaedno.mobi/Zaedno/Nacalo_files/111222333.pdf

16. Ийр5://мип.асайет‘а.ейи/29482364/Програмата_на_ДД_ЗАЕДНО_ единствената_Национална_Доктрина_за_

Бэлгария_размишления_ворху_изобилието_от_национални_доктрини_и_национални_стратегии_като_способ_за_

дефокусирането_на_нацията


17. Проектъьт БЪЛГАРИЯ, https://www.academia.edu/7618093/


17а. ИНр5://мупп.асайет‘а.ейи/43660615/Отечествен_Фронт_2020


18. https://www.globalresearch.ca/explaining-ukraine-history-nationhood-and-the-new-world-order/5379805


19. ИНр5://м’пп.асайет‘а.ейи/13914091/Мафпа_Виратса_как_источник_аргументов_об_ЕврАзийском_ Союзе


20. Ийрз://мпп.асайет‘а.ейи/34542198/Еще_раз_о_происходе_первых русских _правителей_откуда_родом_княгиня_

Ольга_и_почему_ у скандинавских _князей_славянских_имен


21. https://www.academia.edu/40816840/US_Russia_relations_Quest_for_stability


22. https://www.academia.edu/20045616/USA_s_semi_hot_war_for_control_of_Russia_s_natural_resources_the_Syrian_episode

23. https://www.academia.edu/78692948/USAs_semi_hot_war_for_Russias_vast_resources_Ukraine_as_a_proxy


24. https://www.academia.edu/95903013/AD_2022_Back_to_USSR_2_0_


25. Ийр5://мпп.асайет‘а.ейи/38532467/Ворху_тезата_Пред_пепелището_на_нестаналото_бъьлгарско_ общество _


25а Kumqwat Consult for the Open Society European Policy Institute: Reliable allies in the European Parliament (2014 - 2019)


26. Емилия-Боряна Славкова, Emo защо гражданското общество не € единно, Ави-Тохол, ISSN 1312-2185, кн. 35, стр. 103,

Дукати, 2015


27. Г.С.Раковский, Врьх франкмасонската сыщност за човещина, ISBN 978-619-90045-2-4, Дукати, 2013


28. ИНр5://ммп.асайет!а.ейи/9022232/Размисли_върху_новооткрития_рькопис_на_Г С Раковски


28а. ИНр5://мпм.асайетта.ейи/19742718/Разсэждения_върху_Разсъжденията_


29. ИНр5://мпм.асайет‘а.ейи/24157481/Отново_за_Раковски_непозволена_реплика


30. https://www.academia.edu/4439386/Nomenklaturocracy_or_what_exactly_was_Orwell_right_about


31. https://www.academia.edu/5804006/The_Revolution_within_Democracy


32. https://www.academia.edu/68177169/Alliance_Nürnberg_2_0


33. https://www.academia.edu/96405462/Open_Letter_to_Sen_Ron_Johnson


34. https://www.academia.edu/98585602/Russia_s_Civil_War_II_is_the_world_s_only_defense_against_the_next_assault_by_Soro-

so_Gateso_Schwaboids


34a. https://www.academia.edu/101063982/The_PsyOp_Pandemic_COVID_19_a_k_a_Lockstep_Scenario_Act_just_passed_

its_3rd_anniversary


35. https://www.academia.edu/91569041/No_prisoners


36. https://www.academia.edu/34736374/The_basics_of_Nomenklaturocracy_thesis_1_Exposing_modern_day_Nomenklatura_

and_revealing what_kind_of_reality_shall_Nomenklaturchiks_empty_promises_bring


37. https://www.academia.edu/37471751/The_basics_of_Nomenklaturocracys_thesis_2_Economics_of_the_decline


38. https://www.academia.edu/41279129/The_basics_of_Nomenklaturocracys_thesis_3_Revolution_within_Democracy


39. https://www.academia.edu/7618071/Pa3munaeanemo_Ha_denama_c_dymume_8_cmapama_Eepona


40. https://www.academia.edu/7618087/Kak80_npeuu_u_KaK60_UWeE_NOMOZHE


41. https://www.academia.edu/7618050/Homenk namyporpauus_ucmopurecKu_npezned_u_dpyzu_MUCcAU


42. https://www.academia.edu/7617972/0mu060_3a_2d8KaA8aAMaA_deMmorpamuuHOCM_HaA_E6poneückama_demokKpauusx


43. https://www.academia.edu/4439447/On_reading_ the_signs_of_Vox_Populi


44. https://www.academia.edu/9658412/®arkenvm_ _Ha_OmyarHueMO


45. https://www.academia.edu/36132392/ITemzodumen_W06unelü_om_HAUANOMO_HA_Toramama_npomecmHa_6&1HA_6_

Eonzapun_eepyapu_mapm_2013_z


46. https://www.academia.edu/81198438/The_psychotic_war_against_Humanity_labeled_Pandemic_COVID_19_


47. https://www.academia.edu/74535324/The_pandemic_is_over_since_several_months_why_are_we_still_prisoners_to_the_high_

profile_criminals


48. https://www.academia.edu/77270475/To_Whom_It_May_Concern_A_Letter_to_My_Free_Thinking Colleagues_And_Friends

49. https://www.academia.edu/44590526/Performing the_Lockstep_Scenario_act_through_fake_COVID_19_Pandemic_is_a_

crime_against_humanity_and_unless_We_The_People_punish_the_perpetrators_the_civilized_world_risks_self_annihilation_pre-

50. https://www.academia.edu/47779131/Corona_virus_second_wave_COVID_19_Pandemic_SARS_2_vaccination_against_PCR_

attested_infection_explosion_or_just_a_giant_psychotic_mess


51. Hhttps://www.academia.edu/61617493/The_sociopaths_have_won_the_first_year_of_their_war_campaign_against_humanity_

Shall_we_keep_giving_in_or_shall_we_rise_and_wipe_them_all_out


52. https://www.academia.edu/40571719/ | (Причерноморието - люлка на европейската цивилизация и Тракия като арийска

сърцевина)


53. ИНр5://мум.асайет‘а.ейи/43517045/Елементите_на_Арийския_цивилизационен_ареал


54. https://www.academia.edu/89483737/The_ongoing_clash_of_civilizations_does_not_fit_Huntingtons_definition

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Оригиналният Апел:


Те призовават проевропейските партии към обединение около безспорна фигура на премиер и мнозинство около ясни

приоритети, както и оказване на реална помощ на Украйна.


Сред инициаторите е Вили Лилков, който публикува в профила си във Фейсбук призива за сформиране на мнозинство, “защото

европейското бъдеще на България е застрашено и трябва да бъде защитено със смелост, решителност и достойнство, както на

полето на международната политика, така и в рамките на вътрешния политически дебат”. А подписката € отворена и подписите

се множат.


Сред подписалите апела са Едвин Сугарев, писателите Здравка Евтимова и Алек Попов, Влади Въргала, военните експерт

Велизар Шаламанов и Тодор Тагарев, Богдана Карадочева, Васко Крыпката и Орлин Павлов, Влади Въргала, режисьорът

Евгений Михайлов, бившият екоминистър Евдокия Манева, анализаторите Красен Станчев и Огнян Минчев, и много други

авторитетни личности.


Te призовават политическите партии, които се определят като проевропейски, да постигнат разбирателство и да формират

парламентарно мнозинство около ясни приоритети и безспорен кандидат за премиер, което да поеме отговорност за извеждане

на страната от задълбочаващата се политическа и икономическа криза. Това правителство да ускори политиката на интеграция

на България в Европейския съюз и НАТО, да защити приемането ни в Шенген и Еврозоната, да предприеме незабавни мерки

за оздравяване на съдебната система и интегритет в управлението, настояват още авторите на възванието.


“Парламентът и правителството да окажат реална помощ на Украйна в борбата X срещу руската агресия, заедно с приемане на

национална инвестиционна програма за ускорено модернизиране на нашите въоръжени сили и отбранителна индустрия”, е

друго от исканията им.


Ето и цялата позиция, с която авторите се обръьщат към политическите сили призовават към обединение на проевропейските

партии:


АПЕЛ


От Освобождението през 1878 г. модерната българска държава постоянно е изправена пред предизвикателството да брани

своята независимост, отстоявайки завета на Апостола: “Да бъдем равни с другите европейски народи!”. Съединението и

обявяването на Независимостта, устремът в Балканските войни и Първата световна война, победите и провалите, цялата ни

нова история е изкована с волята за европейски облик на България.


Съветската окупация на 9 септември 1944 г. постави страната ни за 45 години под тоталитарна комунистическа власт, но след

падането на Берлинската стена България свбодно избра своята съдба. С волята и надеждите, с енергията и неуморните усилия

на активната част на обществото, българската десница приобщи страната ни към Европейския съюз и НАТО. Идеалът на

няколко поколения строители на нова България се сбъдна в съвременните му политически измерения.


През 2023 г. вярата, че направеният избор € окончателен и гарантиран, € разколебана. Бруталната война, която режимът на

Путин води срещу Украйна, е опит за налагане на нов ред и хегемония на Русия в Източна Европа и ясно показва, че широки

слоеве на българското общество са подвластни на подплатената с щедри финансови средства руска пета колона, която има

за цел да ни отклони от европейския път. Налице е задълбочаваща се политическа криза, както поради липсата на ясно

парламентарно мнозинство и ярко политическо лидерство, така и поради разделението в обществото относно войната срещу

Украйна. Тази обстановка засилва позициите на чужди на националните ни интереси политически сили.


Без ясна воля на българския парламент, служебните правителства на Румен Радев губят политическия си фокус и поставят под

въпрос цивилизационния избор, направен в годините на Прехода.


Убедени сме, че поведението на водещите политически партии трябва да се промени! Защото европейското бъдеще на България €

застрашено и трябва да бъде защитено със смелост, решителност и достойнство, както на полето на международната политика,

така и в рамките на вътрешния политически дебат.


В тази ситуация ние, подписалите настоящия апел, призоваваме:


X Политическите партии, които се определят като проевропейски, да постигнат разбирателство и да формират парламентарно

мнозинство около ясни приоритети и безспорен кандидат за премиер, което да поеме отговорност за извеждане на страната от

задълбочаващата се политическа и икономическа криза;


X Формираното с тази подкрепа правителство да ускори политиката на интеграция на България в Европейския съюз и НАТО,

да защити приемането ни в Шенген и Еврозоната, да предприеме незабавни мерки за оздравяване на съдебната система и

интегритет в управлението;


X Парламентът и правителството да окажат реална помощ на Украйна в борбата X срещу руската агресия, заедно с приемане

на национална инвестиционна програма за ускорено модернизиране на нашите въоръжени сили и отбранителна индустрия.

Следват подписи:


1. Алек Попов, писател


2. Александър Чобанов, писател и сценарист


3. Ангел Бузалов, адвокат


4. Анита Коларова, музикант


5. Атанас Киряков, режисьор


6. Благой Димитров - народен представител в 37 НС, 38 НС, 39 НС

7. Богдана Карадочева


8. Васко Крыпката, музикант


9. Велизар Шаламанов, експерт по сигурност


10. Веселин Тодоров, основател на рок група Фактор


11. Виолина Бързакова, цигулар


12. Влади Въргала, актьор


13. Владимир Кисьов, председател на СОС 2003-2007, главен преговарящ за присъединяването на България в ЕС

14. Владимир Левчев, писател и преподавател


15. Владимир Тодоров, режисьор - аниматор


16. Георги Ангелов, преводач, журналист в БНТ


17. Георги Липовански, художник


18. Георги Папакочев, журналист


19. Горяна Панайотова, поетеса


20. доц. Александър Геров, БАН


21. доц. д-р Бойко Пенчев, литературовед


22. доц. д-р Горан Стойковски, политолог, ВТУ


23. доц. д-р Дария Карапеткова, филолог


24. доц. д-р Елка Трайкова, литературовед


25. доц. д-р Красен Станчев, икономист и философ


26. доц. д-р Момчил Баджаков, политолог


27. доц. д-р Огнян Минчев, политолог


28. доц. д-р Петко Лалов, преподавател, математик


29. доц. д-р Светослав Живков


30. д-р Любомир Канов, психиатьр


31. д-р Мартин Табаков, политолог


32. Евгени Петров, журналист


33. Евгений Михайлов, режисьор


34. Евдокия Манева, бивш министър на околната среда и водите и народен представител в 39 НС и 40 НС

35. Емил Андреев, писател


36. Жаклин Толева, председател на Български демократически форум

37. Здравка Евтимова, писател


38. Ивайло Нинов - карикатурист


39. Орлин Павлов - музикант, певец, актьор


40. Ивайло Нойзи Цветков, журналист


41. Иван Сотиров, народен представител в 37 НС и 40 НС

42. Илияна Ескенази, филолог


43. Йордан Лозанов, журналист и дипломат


44. Ириней Константинов, актьор


45. Калин Вельов, актьор


46. Калин Сърменов, актьор


47. Кирил Ефремов, актьор


48. Коста Илиев, директор-развитие на Световната федерация по баскетбол

49. Костадин Костадинов, писател и издател


50. Лилия Абаджиева, режисьор


51. Лило Петров, писател и сценарист


52. Лъчезар Тошев, биолог


53. Любен Марков, документалист


54. Любомир Яшев


55. Свилен Симеонов, диригент


56. Мариана Мелнишка, преводач и преподавател, НБУ

57. Мартин Пискулийски, художник


58. Мила Искренова, хореограф


59. Милена Фучеджиева, писател

60. Мирела Иванова, драматург


61. Михаил Бояджиев, адвокат


62. Михаил Вешим, писател, гл. редактор на в-к “Стършел”

63. Муравей Радев, бивш министър на финансите, народен представител в 37 НС, 38 НС и 39 НС

64. Надя Розева, скулптор


65. Николай Николов-Зиков, художник


66. Николай Табаков, писател


67. Олег Ковачев, режисьор


68. Петко Дурмана, художник


69. Петър Тишкин, журналист


70. Пламен Асенов, поет, журналист


71. Пламен Борисов, адвокат


72. проф. Аврам Ескенази, БАН


73. проф. Амелия Личева, литератор


74. проф. д-р Андрей Захариев, преподавател


75. проф. д-р Владимир Жобов, литературовед, СУ


76. проф. д-р Евелина Келбечева, историк


77. проф. д-р Ибрахим Карахасан - Чънар, историк


78. проф. д-р Милена Стефанова, преподавател СУ


79. проф. д-р Пламен Павлов, историк


80. проф. д-р Румяна Коларова, политолог


81. проф. д-р Стоян Проданов, финансист


82. проф. дтн Вили Лилков, преподавател


83. проф. дтн Гаро Мардиросян, БАН


84. проф. дфн Боян Биолчев, литературовед


85. проф. дфн Иван Лалов, преподавател


86. проф. дфн Милена Кирова, филолог


87. проф. Тодор Тагарев, експерт по сигурност


88. Проф. Цветан Недков, преподавател в НАТФИЗ


89. Ралица Петкова, цигулар


90. Руси Чанев, актьор


91. Светлозар Дончев, музикант


92. Снежина Петрова, актриса


93. Стойко Стоянов, журналист, главен редактор на сайта “Фактор”

94. Стоян Радев, режисьор


95. Теодора Димова, писател


96. Теодоси Спасов - музикант


97. Тодор Токин, журналист


98. Хелия Чавдарова, журналист


99. Христо Кирчев, кмет на Варна (1991-1999) и народен представител в 39-0 и 40-0 НС

100. Христо Христов, журналист, писател, изследовател на комунистическото минало

101. Росен Елезов, режисьор


102. Тиха Генова, оперна певица


103. Жечко Койчев, музикант и преводач


104. Бойка Велкова, актриса


105. Марта Танева, цигулар


106. доцент Албена Танева, преподавател СУ


107. Професор Тодор Танев, преподавател СУ


108. Едвин Сугарев, поет


50 преглеждания0 коментара
Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page