• Dean Tenev

ДЕМОКРАЦИЯ ЛИ? КОЙ СЕ СЪОБРАЗЯВА С НАРОДА? КРАДАТ, ЛЪЖАТ, БЕЗЧИНСТВАТ, НО - ПЪЛЕН МАНДАТ !