• Dean Tenev

Васил Василев: България е колониална държава, а правителството работи по нареждане на ЕС, НАТО и САЩ