top of page
Търсене

Валентин Кардамски: Защо въвеждат военно обучение в училищата и кой подлежи на мобилизация?Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page