top of page

Валентин Вацев: Логиката на многополярността не разрешава глобална хегемония