top of page
  • Dean Tenev

Валентин Вацев - геополитически обзор на 2022 г.: Китай, Централна Азия, Индия, ЕС, Близкия изток...