top of page
Търсене

Безпътицата е статукво без субектно присъствие на политиците! Лумпени се борят за власт!Всяка публикация разширява хоризонти
и сближава хора
bottom of page