Ако тези партии съумеят да загърбят егоистичните си интереси и да се обединят за доброто на България, успехът за българският народ ще е осезаем...