top of page
Ако тези партии съумеят да загърбят егоистичните си интереси за доброто на България, успехът за българският народ ще е осезаем...
bottom of page