top of page

                        Обединен Фронт

За да я има България

Множество граждански организации, общественици и партии създадоха Обединен Фронт  .

Целта на Гражданската мрежа е да обедини гражданската енергия и потенциала на българската нация и да върне нормалността, справедливостта и държавността в България. 

Партизанът е член на нередовна военна сила, сформирана, за да се противопостави на контрола върху даден район от страна на чужда сила или на окупационна армия чрез някакъв вид въстаническа дейност.

bottom of page